OM BRORUPGAARD

Brorupgaard

Velkommen til det nye opholdsted Brorupgaard der rummer børn og unge indskrevet i døgnanbringelse alene eller sammen med deres forældre.

Vi har ledige pladser på vores nye anbringelsessted, Brorupgaard ApS, beliggende lidt udenfor Slagelse i en af hovedbygningerne til det lokale historiske gods 😊 og med skønne rammer indenfor som udenfor. Er du blevet nysgerrig, så klik og kig med på en 3D Virtual Tour, som giver adgang til at bevæge sig rundt i vores hjemlige og hyggelige socialpædagogiske opholdssted og midlertidigt botilbud. For mere information om vores ledige pladser og faglige kvalitet. 

Tilsynsrapport

Du kan klikke på knappen nedenunder for at læse om vores faglige kvalitet i socialtilsynets seneste tilsynsrapport.

Har I fået lyst til at høre mere...

Om Brorupgaard ApS, så læs med her.

Efter at have besøgt os virtuelt har I måske allerede et barn, en ung, en familie eller gravide forældre, I tænker Brorupgaard ApS kunne være et godt match til.  I er velkomne til at kontakte os og få en dialog om, hvilken vifte af indsatsmuligheder, vi kan tilbyde jeres kommune.

Hvem er vi ?

På Brorupgaard samarbejder vi med kommunen om at realisere formålet med den iværksatte indsats. Det gør vi ved i praksis at anvende faglige anerkendende og ressourcefokuserede metoder under trygge rammer. Vi ved erfaringsmæssigt, at de valgte faglige metoder og tilgange skaber udvikling og forandring med en god trivsel og livslang effekt.

Vi tilbyder indsatser, der bedst muligt understøtter forandring, udvikling og god trivsel med livslang effekt hos den enkelte og i familiesystemet. Vi anvender faglige metoder og tilgange, der afspejler en anerkendende, ressourcefokuseret pædagogisk kognitiv tilgang, og justerer indsatsen, så den til enhver tid, er den indsats, der virker.

Vi skaber sikkerhed og tryghed under indsatsen for barnet, den unge, og den voksne, og har flerfaglige kompetente, nysgerrige og engagerede tilgængelige medarbejdere tilknyttet døgnet rundt.

Vi ved, at sikkerhed og tryghed skaber de bedste forudsætninger for, at den enkelte bliver i stand til at kunne udvikle sig og indgå i udviklingsarbejdet. Vi inddrager forældre, barnet og den unge i deres egen udviklingsproces. På Brorupgaard samarbejder vi med kommunen på tværs af forvaltningerne og andre relevante fagpersoner og netværk omkring familien, barnet, den unge og gravide forældre. Vi sikrer kommunen den indsats, der kendetegnes ved i praksis at være faglig, systematisk og målbar i forhold til de målgrupper og faglige metoder og tilgange vi er godkendt til af Socialtilsynet.

Vores anbringelsessted er et godkendt tilbud efter både lov om social service § 66 stk. 1, nr. 6 om opholdssted for børn og unge eller anbringelse af familien samlet, samt hele familien og § 107 for den vordende forælder. Vores prissætningsmodel tager udgangspunkt i konkurrencedygtige takster. Den er sammenlignelig med andre tilsvarende indsatser under tilbudstype og målgruppe. I prissætningsmodellen på Brorupgaard starter vores døgntakst fra Kr. 2.133,00 og vi er altid imødekommende og åbne for dialog om denne, og i forhold til den præcise indsats kommunen ønsker iværksat.

Find os på Tilbudsportalen 

I kan finde og læse mere om os på Tilbudsportalen, hvor vores anbringelsessted præsenteres fagligt. Søg på Brorupgaard ApS eller klik på knappen nedenunder.

Om pladserne til børn og unge indskrevet på opholdstedet Brorupgaard

 

Vi har ledige pladser til børn og unge, I ønsker at finde det helt rigtige anbringelsessted til, og vi står klar til at modtage. Børn og unge på Brorupgaard tilbydes dejlige lyse værelser med højt til loftet, som de selv er med til at indrette. Vores målgruppe er børn og unge i alderen 0-18 år og vi har pladser til at kunne anbringe søskende sammen.  Har I behov for at anbringe akut, står vi klar til at tage imod, da vi har døgnåbent.

Om pladser til vordende forældre og familier indskrevet

 

Vi tilbyder indsatsen døgnanbringelse til vordende forældre, når der er behov for at undersøge forældrenes samlede forældrekompetencer eller når forældre er indskrevet sammen med deres børn eller unge. Dette med afsæt i formålet med indsatsen og delmålene, der er defineret i den udarbejdede handleplan. Herunder udarbejdelse af de relevante udredninger, der vurderes afgørende for, at kommunen med denne skriftlighed og dokumentation kan træffe kvalificerede afgørelser samt vurdere, hvilken fremadrettet støtte og indsats, der er behov for.

Forældrene indgår i den samlede dagligdag på Brorupgaard og deltager i de forældreaktiviteter, der er en del af den anerkendende og ressourcefokuserede familiebehandling. Forældrene indgår her i de understøttende aktiviteter, som vidensdeling om de forældrekompetencer, der er beskrevet ønsket udviklet under deres udviklingsproces på Brorupgaard. Dette med formålet at forældrene i tilstrækkelig grad bliver i stand til at kunne varetage den praktiske, sundhedsmæssige, fysiske og følelsesmæssige omsorg for deres kommende barn eller børn og unge forældrene er indskrevet sammen med.

Dette suppleres med daglig understøttende praktisk støtte, der har til formål, at forældrene bliver i stand til at omsætte den opnåede viden og læring i praksis og konkret i forhold til deres forældreskab ved konkret vejledning og praktisk støtte i dagligdagen.

I kan som kommune, når der vurderes at være grundlag for en anbringelse af hele familien som den rigtige indsats, vælge at indskrive hele familien samlet på Brorupgaard. Her indgår det enkelte familiemedlem i udviklingsprocessen hver for sig og sammen som familie, og målet er, at den enkelte og familiesystemet opnår god trivsel.

Om øvrige forebyggende indsatser, konsulentbistand-udredninger og undersøgelser vi tilbyder

  • Familiebehandling dagbehandling
  • Fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien
  • Støttet eller overvåget samvær og kontakt mellem børn og forældre, netværk mv.
  • 54 støtteforanstaltninger
  • Udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser
  • Psykologiske – og forældrekompetence undersøgelser
  • Konsulentbistand i komplicerede børnesager
  • Aflastning af børn og unge inden for målgruppen

Familiebehandling og dagbehandling

Vi tilbyder familiebehandling til familier, der enten er indskrevet i døgnbehandling på Brorupgaard eller forældre, der er indskrevet i dagbehandling eller udførsel af familiebehandling i familiens hjem.

Fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien

Vi tilbyder iværksættelse af indsatsen, fast kontaktperson til barnet, den unge eller hele familien, når det vurderes af kommunen, at denne indsats bedst tilgodeser behovet. Der er særlig fokus på at finde det rigtige match ved udpegning af fast kontaktperson. Dette med afsættet at etablere de rette forudsætninger for en bæredygtig relation med målet om at lykkes med at understøtte udviklingsprocessen

Støttet eller overvåget samvær og kontakt mellem børn og forældre, netværk mv.

Vi udbyder overvåget og støttet samvær mellem anbragte børn, deres forældre, søskende, øvrig familie og netværk gennem Brorupgaard ApS´ samværs afdeling. Vi tilbyder kommunen at finde alternative og mulige løsninger på de særlige ønsker og behov I vurderer barnet eller den unge har under anbringelsen, herunder samvær og kontakt i hjemmet, samværsaktiviteter ude af huset og samvær og kontakt under helligdagene. Dette med en særlig høj grad af faglighed både i relation til at sikre observationernes og dokumentationens validitet.